انتشارات هوپا در سال 1390 کار خود را در زمینه تولید بازی های فکری و چاپ کتاب های کودک و نوجوان شروع کرد.

انتشارات هوپا 11 مدل بازی فکری هوپا است که در زیر به معرفی آنها می پردازیم:

 1. بازی هوپا مدل جالیز
 2. بازی فکری هوپا مدل استوژیت
 3. بازی فکری هوپا مدل اجی مجی بوم
 4. بازی فکری هوپا مدل استوژیت پلاس
 5. بازی فکری هوپا مدل پایاپای
 6. بازی فکری هوپا مدل پی شوم
 7. بازی فکری هوپا مدل دژ
 8. بازی فکری هوپا مدل رام و دیس
 9. بازی فکری هوپا مدل کار و بار
 10. بازی فکری هوپا مدل کاپوچین
 11. بازی فکری هوپا مدل کاپوچین پلاس

بازی های هوپا دارای انواع مختلفی می باشد

منو اصلی